پروژه‌های ایسان در شبکه فن بازار ملی ایران

پروژه ها ی ایسان در شبکه فن بازار ملی ایران

شناسایی نیاز و انتقال فناوری

شناسایی نیاز و انتقال فناوری
شناسایی نیاز و انتقال فناوری
شناسایی نیاز و انتقال فناوری
شناسایی نیاز و انتقال فناوری
شناسایی نیاز و انتقال فناوری
شناسایی نیاز و انتقال فناوری
شناسایی نیاز و انتقال فناوری
شناسایی نیاز و انتقال فناوری برای شرمت یاداوران طعم قدیم

جذب سرمایه گذار

جذب سرمایه گذار خارجی برای شرکت پویا فناوران انرژی قومس
جذب سرمایه گذار خارجی برای شرکت فناور پردیس نگین سمنان
جذب سرمایه گذار خارجی برای شرکت سها صنعت پاک دامغان
جذب سرمایه گذار خارجی برای شرکت سپیدلوکه
جذب سرمایه گذار خارجی برای شرکت دیبا طعم ترنج
جذب سرمایه گذار خارجی برای شرکت پرسان گستر پاسارگاد

بازاریابی محصولات فناورانه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید…