تسهیل در روابط تجاری و فروش ماشین‌آلات حوزه دام و کشتارگاهی

تسهیل در روابط تجاری و فروش ماشین‌آلات حوزه دام و کشتارگاهی

کارفرما: شرکت نوین صنعت نپنی( تولیدکننده انواع دستگاه های حوزه دام و کشتارگاهی)

نام محصول: دستگاه کله پاچه پاک کنی، دستگاه بالش پرکن، دستگاه سم چین، دستگاه سیرابی پاک کن

موضوع قرارداد: بازاریابی و تسهیل در روابط تجاری در کشور ترکیه، بازاریابی و تسهیل در روابط تجاری در کشور گرجستان