جذب سرمایه گذار خارجی شرکت سپید لوکه

جذب سرمایه گذار خارجی شرکت سپید لوکه

کارفرما: شرکت سپیدلوکه

موضوع پروژه:تولید پنبه هیدروفیل

ظرفیت پروژه: ۷۲۰ تن در سال

مساحت زمین: ۴۰۰۰ مترمربع

زیربنا: ۲۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال: ۲۳ نفر

مبلغ سرمایه گذاری ثابت: ۰٫۵۳۹ میلیون یورو

ارزش ماشین الات: ۰٫۲۳۹ میلیون یورو

نرخ بازدهی داخلی: ۴۷%

محل اجرا: شهرستان سمنان