مدلسازی ایده

مدلسازی ایده

مدل‌سازی ایده چیست؟؟؟

هر نوع کسب و کاری چه نوع کوچک آن که راه اندازی گالری است تا احداث یک کارخانه، قبل از هر اقدامی باید نمای کلی کسب و کار خود را جهت بررسی عوامل حیاتی و موثر بر سودآوری ترسیم نماید.مدل‌سازی ایده/پروژه در قالبی ساده ،امکان تحلیل کسب و کار را برای شما فراهم می‌کند. 

مدلسازی ایده

بخش های اصلی اثرگذار بر کسب و کار در مدلسازی ایده کدامند؟

  • بخش مشتریان: دربخش مشتریان انواع بازار قابل کسب برای کسب و کارتان تعریف می شود.
  • ارزش پیشنهادی : در ارزش پیشنهادی وجه تمایز شما نسبت به رقبا مانند تازگی، عملکرد، سفارشی‌سازی، انجام رساندن کار، طراحی، برند و خوش‌نامی، قیمت، کاهش هزینه‌ها، کاهش ریسک، دسترسی‌پذیری ،و راحتی و آسایش مشخص می گردد.
  • کانال توزیع:درکانال توزیع جهت انتقال ارزش های پیشنهادی کانالهای توزیع باید طراحی شوند.
  • ارتباط با مشتریان:درارتباط با مشتریان اشکال‌ مختلف ارتباط با مشتریان مانند سلف سرویس، سرویس‌های خودکار، جوامع کاربری و خلق مشترک (با مشتری) طراحی می‌شود.
  • جریان درآمد:درجریان درآمد انواع منابع درامدزایی از محصولات/خدمات کسب وکار تعریف و برنامه ریزی می شوند.
  • منابع اصلی: در منابع اصلی منابعی انسانی، مالی، فیزیکی یا معنوی جهت خلق ارزش برای مشتری طراحی می شوند.
  • فعالیت‌های اصلی:در فعالیت‌های اصلی مهمترین فعالیت‌های شرکت برای اجرای ارزش پیشنهای تعریف می شوند.
  • شرکای کلیدی: در شرکای کلیدی نحوه مشارکت (همکاری استراتژیک با شرکت‌های رقیب و غیر رقیب، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، روابط خریدار-فراهم‌کننده و پیمان/ اتحادهای استراتژیک و….. ) مشخص می گردد.
  • ساختار هزینه‌ها:در ساختار هزینه‌ها هزینه‌های ثابت، هزینه‌های متغیر ، وهزینه های کل و تاثیر آنها بر کل کسب وکار محاسبه می شوند.

نمونه مدل طراحی شده موفق

مدلسازی ایده

جهت مشاوره رایگان فرم مشاوره ایسان را تکمیل کنید...

مشاوره قدرت می آفریند

کلیک کنید…

درخواست خود را برای ما ارسال کنید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

حجم فایل ها نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد. در صورت تمایل ارسال عکس یا مدارک می توانید آن را بارگزاری کنید.