جذب سرمایه گذار داخلی شرکت پویا فناوران انرژِی قومس

جذب سرمایه گذار داخلی شرکت پویا فناوران انرژی قومس

کارفرما: شرکت پویا فناوران انرژی قومس

موضوع پروژه:احداث کارخانه تولید گلخانه خانگی

ظرفیت پروژه: ۶۰ تن در سال

مساحت زمین: ۱۰۰۰ مترمربع

زیربنا: ۴۸۰ متر مربع

میزان اشتغال: ۵ نفر

مبلغ سرمایه گذاری ثابت: ۳۵ میلیارد ریال

ارزش ماشین الات: ۱۵ میلیارد ریال

نرخ بازدهی داخلی: ۸۳٫۶۴%

محل اجرا: شهرک گلخانه درجزین