جذب سرمایه گذار خارجی شرکت سها صنعت پاک دامغان

جذب سرمایه گذار خارجی شرکت سها صنعت پاک دامغان

کارفرما: شرکت سها صنعت پاک دامغان

موضوع پروژه: تولید و بسته بندی چیپس میوه

ظرفیت پروژه: ۱۲۰۰ تن در سال

مساحت زمین: ۳۰۰۰ مترمربع

زیربنا: ۱۵۰۰ متر مربع

میزان اشتغال: ۱۶ نفر

مبلغ سرمایه گذاری ثابت: ۲۸ میلیارد یورو

ارزش ماشین الات: ۸ میلیارد یورو

نرخ بازدهی داخلی: ۳۵٫۷۸%

محل اجرا: شهرستان دامغان