شناسایی نیاز فناورانه شرکت آبین گستر شرق گرمسار

شناسایی نیاز فناورانه شرکت آبین گستر شرق گرمسار

نام شرکت:آبین گستر شرق گرمسار

محل فعالیت:گرمسار

نوع مسئله:مشکل طراحی

عنوان نیاز فناورانه:نیاز به طراحی و اعمال شیار روی لوله فلزی جهت تسهیل اتصال لوله ها

شرح مختصر از پروژه: واحد تولیدی در حال حاضر بخشی از فرایند که مربوط به شیار زدن روی لوله ها می باشد را برون سپاری میکند. این موضوع افزایش هزینه تولید و زمان ،حمل و نقل و بعضا مغایرت قطعات تحویلی با نقشه را توسط واحد های خدماتی تراشکاری،به همراه دارد.بنابراین در نظر است با طراحی و ساخت دستگاه شیار زن لوله فرایند تولید به صورت کامل در واحد تولیدی انجام گیرد.

فناوری درخواستی:نیاز به نقشه و طراحی ماشین شیار زن لوله که قادر باشد لوله ای حداکثربه  ضخامت   ۱۰ میلیمتر و قطر لوله ۱۲ اینچ را مطابق محصول تولیدی شیارزنی نماید.با تکمیل فرایند تولید در داخل مجموعه،قیمت تمام شده محصول کاهش یافته و قدرت رقابت نسبت به رقبا افزایش می یابد.

نتیجه:انتقال فناوری دستگاه شیارزن