دوره های آموزشی بازرگانی و بازاریابی

دوره های آموزشی بازرگانی و بازاریابی

لیست دوره های آموزشی حوزه بازرگانی و بازاریابی

مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت بازاریابی
بازرگانی بین المللی
مدیریت فروش
استراتژی های بازاریابی
تحلیل رفتار مصرف کننده
استراتژی های فروش و بازاریابی در شرایط رکود و بحران
تکنیک های حرفه ای فروش
هنر متقاعدسازی در مذاکره و فروش
چگونه منافع را بفروشیم (چگونه بیشتر بفروشیم)
رضایت مشتری و وفادار سازی
فرآیند تدوین برنامه بازاریابی
مدیریت تبلیغات تجاری
چگونه فروش خود را در شرایط رکود اقتصادی افزایش دهیم
مهارت های ارتباطی در مذاکره تلفنی
مدیر بازاریابی و فروش
مدیر تبلیغات و بازاریابی
مدیریت برند
مهندسی فروش
زبان بدن در برقراری ارتباط
برند سازی و مدیریت برند
آشنایی با تفکرات نوین بازاریابی و مشتری گرایی و مکانیزم های اجرای بازاریابی جامع در سازمان
مدیریت بازاریابی استراتژیک
بازارسازی و بازاریابی
شبکه های مجازی – باید ها و نبایدها
مدیریت تیم فروش
تجارت الکترونیک – بازاریابی الکترونیکی
بازاریاب مطبوعات
بازاریاب فضای مجازی
بازاریابی شبکه ای