دوره های آموزشی کسب و کار و کارآفرینی

کسب وکار و کارآفرینی

لیست دوره های آموزشی حوزه کسبوکار و کارآفرینی

نگارش طرح امکان سنجی سرمایه گذاری
بوم ناب کسب وکار
مدل های کسب وکار
راه اندازی استارت آپ ها
مدلهای کسب وکار استارتاپی
تدوین طرح کسب و کار
راه اندازی کسب وکار به روش Insie
اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک
اصول نوآوری باز در کسب وکارهای نوآورانه
کارآفرینی با رویکرد KAB
مدیر کسب و کار الکترونیکی
مدیریت مطلوب کسب و کار
مهارتهای کارآفرینی
 تحلیل محیط کسب و کار به روش swot
سیستم سازی کسب و کار
مهارت آموزی بر اساس الگو موفق جهانی LNSIE
اصول راه اندازی کسب و کارهای خانگی و مجازی
کارآفرینی دیجیتالی – کارآفرینی در شبکه های مجازی
آمادگی شغلی
تسهیلگری
توسعه کسب و کار نوآورانه
کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان
کارآفرینی SYB