دوره آموزشی سیستم سازی کسب و کار

دوره آموزشی سیستم سازی کسب و کار

دوره در مرحله پیش ثبت نام است و اطلاعات بعد از نهایی شدن تکمیل میگردد.

نوع دوره:

مدت دوره: 

نوع گواهینامه: ملی و بین المللی

استاد:

سرمایه گذاری: …………….. تومان

سیستم سازي کسب و کار
 • ضرورت سیستم سازی و آشنایی با آن
 • یش نیازهای سیستم سازی
 •  ایجاد نظم و ترتیب و آراستگی در محیط کار
 •  سیستم سازی فردی و آنچه برای اجرا باید بدانید
 •  تفویض اختیارها و برون سپاری کارها
 •  مدیریت بر جلسات
 •  نظام پیشنهادات
 •  قالب کارهای روزانه
 •  اولویت بندی کارها
 •  کارهای مدیران سیستمی
 •  مدیریت کارها و پیگیری کارها
 •  مدیریت پروژه های کاری
 •  مدیریت تیم های کاری
 •  افزایش بهره وری در کارها با ابزارهای جدید
 •  روش های خودکار کردن کارها
 •  شناسایی وضع موجود و سلسله مراتب
 •  روش های تهیه و تدوین چک لیست ها و فرم ها
 •  چگونگی در دسترس قراردادن اطلاعات پرکاربرد
 •  تجزیه و تحلیل سیستم ها
 •  طراحی سیستم های وضع مطلوب
 •  اجرا، پایش و کنترل
 •  بهبود مداوم در سیستم
 •  اقدام اصلاحی و روش های شناسایی و بهبود مشکلات
 •  شناخت راه حل ها و پیگیری اقدام های اصلاحی
 •  سطح نقص صفر و روش ها تولید تویوتا
 •  اقدام پیشگیرانه در سیستم
 •  تکنولوژی مورد نیاز سیستم
 •  نرم افزارهای آماده مورد نیاز

کارآفرینان و صاحبان کسب و کار، مدیران ارشد و مدیران میانی شرکت ها، مدیران واحد سیستم ها و روش ها یا تضمین کیفیت، مدیران تعالی سازمانی، مدیران و کارشناسان IT و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت و رشته های علاقه مند به حوزه های سیستمی و مدیریتی

ندارد

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)
✅سرفصل های دوره
 • ضرورت سیستم سازی و آشنایی با آن
 • یش نیازهای سیستم سازی
 •  ایجاد نظم و ترتیب و آراستگی در محیط کار
 •  سیستم سازی فردی و آنچه برای اجرا باید بدانید
 •  تفویض اختیارها و برون سپاری کارها
 •  مدیریت بر جلسات
 •  نظام پیشنهادات
 •  قالب کارهای روزانه
 •  اولویت بندی کارها
 •  کارهای مدیران سیستمی
 •  مدیریت کارها و پیگیری کارها
 •  مدیریت پروژه های کاری
 •  مدیریت تیم های کاری
 •  افزایش بهره وری در کارها با ابزارهای جدید
 •  روش های خودکار کردن کارها
 •  شناسایی وضع موجود و سلسله مراتب
 •  روش های تهیه و تدوین چک لیست ها و فرم ها
 •  چگونگی در دسترس قراردادن اطلاعات پرکاربرد
 •  تجزیه و تحلیل سیستم ها
 •  طراحی سیستم های وضع مطلوب
 •  اجرا، پایش و کنترل
 •  بهبود مداوم در سیستم
 •  اقدام اصلاحی و روش های شناسایی و بهبود مشکلات
 •  شناخت راه حل ها و پیگیری اقدام های اصلاحی
 •  سطح نقص صفر و روش ها تولید تویوتا
 •  اقدام پیشگیرانه در سیستم
 •  تکنولوژی مورد نیاز سیستم
 •  نرم افزارهای آماده مورد نیاز
✅ مخاطبین دوره

کارآفرینان و صاحبان کسب و کار، مدیران ارشد و مدیران میانی شرکت ها، مدیران واحد سیستم ها و روش ها یا تضمین کیفیت، مدیران تعالی سازمانی، مدیران و کارشناسان IT و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت و رشته های علاقه مند به حوزه های سیستمی و مدیریتی

✅پیش نیاز دوره

ندارد

✅گواهینامه های دوره

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

جهت پیش ثبت نام از طریق فرم زیر اقدام نمایید

پیش ثبت نام

همین الان کلیک کنید…

مشخصات فردی

اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال گواهی

اطلاعات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی دوره های مرتبط

دوره های مرتبط