دوره آموزشی تدوین طرح کسب و کار

دوره آموزشی تدوین طرح کسب و کار

دوره در مرحله پیش ثبت نام است و اطلاعات بعد از نهایی شدن تکمیل میگردد.

نوع دوره:

مدت دوره: 

نوع گواهینامه: ملی و بین المللی

استاد:

سرمایه گذاری: …………….. تومان

دوره آموزشی تدوین طرح کسب وکار
 • آشنایی با چارچوب کلی طرح کسب و کار و جایگاه آن در چرخه عمر پروژه
 • معرفی فرایند تصمیم گیری اقتصادی و نقش عوامل تاثیر گذار
 • معرفی مدل کسب و کار بر اساس بوم کسب و کار آستروالدر
 • آشنایی با ارزش های پیشنهادی و محرک های ایده تجاری
 • آشنایی با فرایند شناخت بازار و محیط کسب و کار
 • معرفی استراتژی های بازاریابی
 • برنامه ریزی مطالعه عرضه و تقاضا
 • معرفی الگوهای تحقیق بازار و منابع اطلاعاتی
 • آشنایی با الزامات فنی و منابع مورد نیاز
 • معرفی مدل تصمیم گیری AHP
 • آشنایی با آماده سازی جداول اطلاعاتی و زمان بندی
 • آشنایی با مفاهیم مالی
 • آشنایی با ساختار هزینه های سرمایه ای
 • آشنایی با ساختار هزینه های دوره بهره برداری
 • آشنایی با مدل های درآمدی
 • معرفی اجمالی صورت های مالی
 • آشنایی با مفهوم جریانات نقدی و تفاوت با نتایج حسابداری
 • معرفی مفهوم ارزش زمانی پول
 • معرفی هزینه فرصت، صرفه ریسک و هزینه سرمایه
 • معرفی شاخص های ارزیابی اقتصادی
 • بررسی شرایط تصمیم گیری در شرایط وجود تورم
 • آشنایی با مدیریت ریسک و تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت
 • انجام پروژه عملی در تجزیه و تحلیل اقتصادی

*مدیران و فعالین اقتصادی

* افرادی که قصد تاسیس کسب و کار دارند یا می‌خواهند یک کسب و کار موجود را گسترش دهند.

* کارشناسان و متخصصان حوزه مالی و امور بانکی‌ و سرمایه‌گذاری

نیازی به هیچ پیش زمینه و دانشی نیست. پس از صحبت با مشاوران دوره اگر پیش نیازی لازم باشد به شما تقدیم می‌شود.

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)
✅سرفصل های دوره
 • آشنایی با چارچوب کلی طرح کسب و کار و جایگاه آن در چرخه عمر پروژه
 • معرفی فرایند تصمیم گیری اقتصادی و نقش عوامل تاثیر گذار
 • معرفی مدل کسب و کار بر اساس بوم کسب و کار آستروالدر
 • آشنایی با ارزش های پیشنهادی و محرک های ایده تجاری
 • آشنایی با فرایند شناخت بازار و محیط کسب و کار
 • معرفی استراتژی های بازاریابی
 • برنامه ریزی مطالعه عرضه و تقاضا
 • معرفی الگوهای تحقیق بازار و منابع اطلاعاتی
 • آشنایی با الزامات فنی و منابع مورد نیاز
 • معرفی مدل تصمیم گیری AHP
 • آشنایی با آماده سازی جداول اطلاعاتی و زمان بندی
 • آشنایی با مفاهیم مالی
 • آشنایی با ساختار هزینه های سرمایه ای
 • آشنایی با ساختار هزینه های دوره بهره برداری
 • آشنایی با مدل های درآمدی
 • معرفی اجمالی صورت های مالی
 • آشنایی با مفهوم جریانات نقدی و تفاوت با نتایج حسابداری
 • معرفی مفهوم ارزش زمانی پول
 • معرفی هزینه فرصت، صرفه ریسک و هزینه سرمایه
 • معرفی شاخص های ارزیابی اقتصادی
 • بررسی شرایط تصمیم گیری در شرایط وجود تورم
 • آشنایی با مدیریت ریسک و تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت
 • انجام پروژه عملی در تجزیه و تحلیل اقتصادی
✅ مخاطبین دوره

*مدیران و فعالین اقتصادی

* افرادی که قصد تاسیس کسب و کار دارند یا می‌خواهند یک کسب و کار موجود را گسترش دهند.

* کارشناسان و متخصصان حوزه مالی و امور بانکی‌ و سرمایه‌گذاری

✅پیش نیاز دوره

نیازی به هیچ پیش زمینه و دانشی نیست. پس از صحبت با مشاوران دوره اگر پیش نیازی لازم باشد به شما تقدیم می‌شود.

✅گواهینامه های دوره

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

جهت پیش ثبت نام از طریق فرم زیر اقدام نمایید

پیش ثبت نام

همین الان کلیک کنید…

مشخصات فردی

اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال گواهی

اطلاعات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی دوره های مرتبط

دوره های مرتبط