مشاوره سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بانکی
انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها
انجمن تحقیقات و بازاریابی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

تدوین طرح توجیهی

طرح توجیهی فنی – اقتصادی با بررسی یک طرح از جوانب مختلف اجرای طرح را توجیه یا رد می نماید.

 

بیشتر بخوانید

مطالعات فرصت

مطالعات فرصت جهت تخمین و برآورد جذابیت یک فرصت کسب و کار در بازار انجام می شود.

 

بیشتر بخوانید

ثبت و تغییرات شرکت

امکان سنجی پروژه

مطالعات امکان‌سنجی پروژه سرمایه گذاری همان برنامه ریز، شناسایی و یا پیش سرمایه گذار می باشد.

 

بیشتر بخوانید

مدلسازی ایده

مدلسازی نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که سرمایه گذار قصد راه اندازی آن را دارد.

 

بیشتر بخوانید

فرایند مشاوره حضوری

فرایند مشاوره غیرحضوری

تجارب ما

5

امکان سنجی پروژه

2

مدلسازی ایده

30

تدوین طرح توجیهی

3

مطالعات فرصت

سوالات متداول

1. زمان انجام هر یک از خدمات مشاوره سرمایه گذاری ؟
2. هزینه انجام هر یک از خدمات مشاوره سرمایه گذاری ؟
3. مراحل انجام کار از زمان شروع تا تحویل کار چه قدر است؟
4. گزارش تدوین شده به چه ارگان هایی قابل ارائه می باشد؟
5. گزارش ارائه شده قابلیت اصلاح و به روز رسانی دارد ؟

برخی پروژه های انجام شده