دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

لیست دوره های آموزشی حوزه فناوری اطلاعات

دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی الکترونیکی

آموزش الکترونیکی

مدیر آموزش الکترونیکی

تولید محتوا با نرم افزار story line

گرافیک رایانه

کاربر گرافیک رایانه ای با corel draw

آموزش الکترونیکی

محتوا ساز آموزش الکترونیکی

تولید محتوای آموزشی با camtasia

مدیریت وبلاگ

مدیریت وبلاگ

تجاری سازی

مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری