دوره آموزشی مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری

دوره آموزشی مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری

دوره در مرحله پیش ثبت نام است و اطلاعات بعد از نهایی شدن تکمیل میگردد.

نوع دوره:

مدت دوره: ۹۰ ساعت

نوع گواهینامه: ملی و بین المللی

استاد:

سرمایه گذاری

مشاور تکنولوژی

۱-شناسایی اصول و مبانی تجاری سازی فناوری و نوآوری

۲-امکان سنجی فناوری و نوآوری

۳-ارزیابی و ارزش گذاری فناوری

۴-پشتیبانی از نوآوری و آمادگی فناوری برای تجاری سازی

۵-شناسایی حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع

۶-بازاریابی فناوری و نوآوری

۷-تعامل و همکاری با مراکز نوآوری و فناوری

۸-مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری و نوآوری

۹-مدیریت پروژه در توسعه تجاری سازی

۱۰-تنظیم قراردادهای تجاری سازی فناوری و نوآوری

مدیریت تحقیق و توسعه شرکت ها و سازمان ها و پارک های فناوری و مراکز علمی ودانش بنیان

گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)

گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

✅سرفصل های دوره

۱-شناسایی اصول و مبانی تجاری سازی فناوری و نوآوری

۲-امکان سنجی فناوری و نوآوری

۳-ارزیابی و ارزش گذاری فناوری

۴-پشتیبانی از نوآوری و آمادگی فناوری برای تجاری سازی

۵-شناسایی حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع

۶-بازاریابی فناوری و نوآوری

۷-تعامل و همکاری با مراکز نوآوری و فناوری

۸-مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری و نوآوری

۹-مدیریت پروژه در توسعه تجاری سازی

۱۰-تنظیم قراردادهای تجاری سازی فناوری و نوآوری

✅مخاطبین دوره

مدیریت تحقیق و توسعه شرکت ها و سازمان ها و پارک های فناوری و مراکز علمی ودانش بنیان

✅گواهینامه های دوره

گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)

گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

جهت پیش ثبت نام در این دوره فرمزیر را تکمیل نمایید.

پیش ثبت نام

همین الان کلیک کنید…

مشخصات فردی

اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال گواهی

اطلاعات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی دوره های مرتبط