دوره آموزشی اندازه گیری ، پایش ، بهبود اثربخشی فرایندهای کاری

دوره آموزشی اندازه گیری ، پایش ، بهبود اثربخشی فرایندهای کاری

دوره در مرحله پیش ثبت نام است و اطلاعات بعد از نهایی شدن تکمیل میگردد.

نوع دوره:

مدت دوره:  ساعت

نوع گواهینامه: ملی و بین المللی

استاد

سرمایه گذاری: …………….. تومان

اندازه گیري ، پایش ، بهبود اثربخشی فرایندهاي کاري
 • مروری بر تعاریف فرآیند، نگرش فرآیندی و جایگاه آن در سیستم های مدیریت
 • روش های شناسایی و دسته بندی فرآیند ها
 • آشنایی با چارچوب های طبقه بندی فرآیندها و مدلهای ترسیم فرآیند
 • شیوه طرح ریزی فرآیند ها و تهیه نقشه فرآیندی
 • نحوه تعیین سطوح عملکردی فرآیند ها
 • سنجش میزان اثر بخشی و کارایی فرآیند ها
 • لزوم اجرای اقدامات اصلاحی بر روی فرآیند ها
 • آشنایی با راهنمای سازمان بین المللی استاندارد ISO/TC 176-N544R
 • شیوه تعریف شاخص های پایش و اندازه گیری مناسب فرآیندها در جهت دستیابی به اثربخشی و کارآیی

آشنایی با اصول و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ، الزاماتISO9001

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)
✅سرفصل های دوره
 • مروری بر تعاریف فرآیند، نگرش فرآیندی و جایگاه آن در سیستم های مدیریت
 • روش های شناسایی و دسته بندی فرآیند ها
 • آشنایی با چارچوب های طبقه بندی فرآیندها و مدلهای ترسیم فرآیند
 • شیوه طرح ریزی فرآیند ها و تهیه نقشه فرآیندی
 • نحوه تعیین سطوح عملکردی فرآیند ها
 • سنجش میزان اثر بخشی و کارایی فرآیند ها
 • لزوم اجرای اقدامات اصلاحی بر روی فرآیند ها
 • آشنایی با راهنمای سازمان بین المللی استاندارد ISO/TC 176-N544R
 • شیوه تعریف شاخص های پایش و اندازه گیری مناسب فرآیندها در جهت دستیابی به اثربخشی و کارآیی
✅پیش نیاز دوره

آشنایی با اصول و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ، الزاماتISO9001

✅گواهینامه های دوره

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

جهت پیش ثبت نام از طریق فرم زیر اقدام نمایید

پیش ثبت نام

همین الان کلیک کنید…

مشخصات فردی

اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال گواهی

اطلاعات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی دوره های مرتبط