بازاریابی محصولات صنعتی اسپات کولینگ و گلخانه خانگی

بازاریابی محصولات صنعتی اسپات کولینگ و گلخانه خانگی

نام شرکت: پویا فناوران انرژی قومس

نام محصول: اسپات کولینگ و گلخانه خانگی

اسپات کولینگ وسیله مکانیکی است که می‌تواند به عنوان یک ماشین تبرید بدون داشتن هرگونه جزء متحرک مکانیکی نظیر سیلندر، محور دوار، شفت و غیره کار کند.

گلخانه خانگی یک محیط کنترل شده و متناسب با نیازهای گیاهی کشت شده در داخل را فراهم می کند. این گلخانه ها قابلیت کنترل و بهینه سازی فاکتورهای محیطی موثر بر گیاهان مثل دما، تهویه، نور و غیره را دارند و شرایط بهینه رشد گیاهان و مصرف بهینه انرژی را تضمین می کنند.

موضوع قرارداد: بازاریابی محصولات صنعتی اسپات کولینگ و گلخانه خانگی