سرکار خانم سیما صادقی

سیما صادقی
✅مدرس

اتاق کار و تعاون، حسابداری ترازداران خبره،دانشگاه پیام نور، فنی و حرفه ای و…

✅از موسسین اولین مرکز ملی خدمات کسب وکارهای نوین کشاورزی

 

✅عضو انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

 

سرکار خانم سیما صادقی

مشاور حوزه مدیریت کسب‌وکار

تدوینگر طرح های توجیهی فنی اقتصادی/محقق حوزه مدیریت کسب وکار

✅مدیریت اجرایی:

شرکت مشاوران کسب و کار ایسان کاوش

آغاز همکاری از شهریور ۱۳۹۶

✅مدیر دپارتمان سرمایه گذاری

شرکت برنا مشاوران کارا

۱۳۸۸-۱۳۸۹

✅مدیر دپارتمان سرمایه گذاری

شرکت مشاوره کارآمدان کومش

۱۳۹۱-۱۳۹۶

✅ارائه دهنده طرح ملی توان افزایی جوامع روستایی با ایجاد خوشه های محصولات کشاورزی

✅ارائه دهنده طرح ملی آموزشی تسهیلگری تا مدیریت کسب وکار به نظام مهندسی کشاورزی کشور

✅کارگزار رسمی اعتبار سنجی و رتبه بندی بنگاه های اقتصادی از موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان(تحت مجوز مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران) در استان سمنان

✅عضو انجمن مدیریت فرایند کسب و کار(ABPMP)

 

✅کارشناسی مدیریت گرایش بازرگانی

✅کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار

✅حسابداری عمومی مقدماتی

✅آشنایی با مفاهیم ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

✅اهمیت طراحی صنعتی و آشنایی با فرآیند ثبت طراح های صنعتی

✅تدوین برنامه بازاریابی (مارکتینگ پلن )

✅عینک ارزیابی ایده ( ایده های استارتاپی )

✅کوچینگ برای مدیران (coaching)

✅مدیریت مطلوب کسب و کار

✅کارآفرینی

✅مدل تعالی سازمانی EFQM

✅نظام آراستگی ۵s

✅عضو انجمن مدیریت فرایند کسب و کار

✅عضو انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

✅تدوین بیش از ۱۰۰ عنوان طرح امکان سنجی پروژه سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری-کشاورزی-صنایع تبدیلی-صنعتی و خدماتی
✅تدریس دوره آموزشی راه اندازی کسب وکار بر اساس الگویLNSIE
کارفرما / درخواست کننده: موسسه ایده نو
✅تدریس دوره آموزشی خود ارزیابی و انتخاب زندگی شغلی
کارفرما / درخواست کننده: موسسه ایده نو
✅تدریس دوره آموزشی تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی با استفاده از نرم افزار کامفار
کارفرما / درخواست کننده: موسسه تراز داران خبره
✅تدریس دوره آموزشی ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
✅تدریس دوره آموزشی تحلیل ریسک پروژه های سرمایه گذاری
✅تدریس دوره حرفه ای تسهیلگری
کارفرما / درخواست کننده: نظام مهندسی کشاورزی کشور

تحصیلات و دوره های آموزشی

✅کارشناسی مدیریت گرایش بازرگانی

✅کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار

✅حسابداری عمومی مقدماتی

✅آشنایی با مفاهیم ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

✅اهمیت طراحی صنعتی و آشنایی با فرآیند ثبت طراح های صنعتی

✅تدوین برنامه بازاریابی (مارکتینگ پلن )

✅عینک ارزیابی ایده ( ایده های استارتاپی )

✅کوچینگ برای مدیران (coaching)

✅مدیریت مطلوب کسب و کار

✅کارآفرینی

✅مدل تعالی سازمانی EFQM

✅نظام آراستگی ۵s

سوابق حرفه ای

✅عضو انجمن مدیریت فرایند کسب و کار

✅عضو انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

✅تدوین بیش از ۱۰۰ عنوان طرح امکان سنجی پروژه سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری-کشاورزی-صنایع تبدیلی-صنعتی و خدماتی
✅تدریس دوره آموزشی راه اندازی کسب وکار بر اساس الگویLNSIE
کارفرما / درخواست کننده: موسسه ایده نو
✅تدریس دوره آموزشی خود ارزیابی و انتخاب زندگی شغلی
کارفرما / درخواست کننده: موسسه ایده نو
✅تدریس دوره آموزشی تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی با استفاده از نرم افزار کامفار
کارفرما / درخواست کننده: موسسه تراز داران خبره
✅تدریس دوره آموزشی ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
✅تدریس دوره آموزشی تحلیل ریسک پروژه های سرمایه گذاری
✅تدریس دوره حرفه ای تسهیلگری
کارفرما / درخواست کننده: نظام مهندسی کشاورزی کشور