دوره آموزشی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی

دوره آموزشی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی

دوره در مرحله پیش ثبت نام است و اطلاعات بعد از نهایی شدن تکمیل میگردد

نوع دوره:

مدت دوره: ۶۴ ساعت

نوع گواهینامه: ملی و بین المللی

استاد:

سرمایه گذاری:

مدير عامل شرکت تعاوني تولید روستايي و سهامي زراعي
 • بکارگیری مبانی مدیریت در شرکت های تعاونی تولید وسهامی زراعی
 • برنامه ریزی امور تولیدات کشاورزی ، امور زیر بنایی، بازار یابی ، فروش و پشتیبانی شرکت
 • سازماندهی امور تولیدات کشاورزی ، زیربنایی ، پشتیبانی، خدمات فنی تولید ، بازرگانی شرکت
 • نظارت وکنترل برامور تولیدات کشاورزی ، زیربنایی ، پشتیبانی، خدمات فنی تولید شرکت
 • نظارت بر امور حقوقی شرکت تعاونی
 • اداره امور کارکنان و نظارت بر واحد نیروی انسانی شرکت
 • بررسی وکنترل امور مالی وبودجه ریزی در شرکت تعاونی
 • برنامه ریزی آموزشی وتوانمند سازی اعضاء و ارکان شرکت تعاونی
 • افراد علاقه مند به مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی
 • افراد شاغل در شرکت های تعاونی خرد و کوچک
 • مدیر عاملان شرکتهای تعاونی رو ستایی و سهامی زراعی

این دوره به پیش نیاز خاصی نیاز ندارد و از پایه آموزش داده می شود.

گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)

گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

✅سرفصل های دوره
 • بکارگیری مبانی مدیریت در شرکت های تعاونی تولید وسهامی زراعی
 • برنامه ریزی امور تولیدات کشاورزی ، امور زیر بنایی، بازار یابی ، فروش و پشتیبانی شرکت
 • سازماندهی امور تولیدات کشاورزی ، زیربنایی ، پشتیبانی، خدمات فنی تولید ، بازرگانی شرکت
 • نظارت وکنترل برامور تولیدات کشاورزی ، زیربنایی ، پشتیبانی، خدمات فنی تولید شرکت
 • نظارت بر امور حقوقی شرکت تعاونی
 • اداره امور کارکنان و نظارت بر واحد نیروی انسانی شرکت
 • بررسی وکنترل امور مالی وبودجه ریزی در شرکت تعاونی
 • برنامه ریزی آموزشی وتوانمند سازی اعضاء و ارکان شرکت تعاونی
✅مخاطبین دوره
 • افراد علاقه مند به مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی
 • افراد شاغل در شرکت های تعاونی خرد و کوچک
 • مدیر عاملان شرکتهای تعاونی رو ستایی و سهامی زراعی
✅پیش نیاز دوره

این دوره به پیش نیاز خاصی نیاز ندارد و از پایه آموزش داده می شود.

✅گواهینامه های دوره

گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)

گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

جهت پیش ثبت نام از طریق  فرم زیر اقدام نمایید

پیش ثبت نام

همین الان کلیک کنید…

مشخصات فردی

اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال گواهی

اطلاعات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی دوره های مرتبط

دوره های مرتبط