دوره آموزشی تنظیم قراردادهای صنعتی، انتقال تکنولوژی و لیسانس بین المللی

دوره آموزشی تنظیم قراردادهای صنعتی، انتقال تکنولوژی و لیسانس بین المللی

دوره در مرحله پیش ثبت نام است و اطلاعات بعد از نهایی شدن تکمیل میگردد.

نوع دوره:

مدت دوره: ……. ساعت

نوع گواهینامه: ملی و بین المللی

استاد: ………………………….

سرمایه گذاری: …………….. تومان

قرارداد صنعتی

 • انجام مذاکره، تنظیم متون پیشقراردادی و تحقیقات مقدماتی (Due Diligence)
 • تعیین و تشخیص موضوع و تنظیم بندهای تعهدات و حقوقطرفین قراردادهای صنعتی بین المللی
 • تنظیم بندهای مبلغ و شیوه پرداخت تنظیم بندهای مالکیت های فکری وصنعتی
 • تنظیم بندهای لیسانس
 • تنظیم بندهای ضمانتنامه ها، تضمین ها، خسارات و جریمه ها، و شروط مجاز
 • تنظیمبندهای طراحی و ساخت کارخانه، قطعات، محصولات و تجهیزات
 • تنظیم بندهای مالیات ها و بیمه های تجاری
 • تنظیمبندهای مشترک حقوقی قراردادها و مواد حل و فصل اختلافات
 • چگونگی شکل گیری موضوع قراردادها
 • چگونگی انعقاد قرارداد بین المللی و مراحل رشد آن
 • بررسی ۱۴ گام قبل از شرکت در مذاکرات بین المللی
 • در مورد چه چیزهایی مذاکره کنیم؟ (تشریح تفصیلی ۱۴۶ ماده مهم و پرکاربرد در قراردادها)
 • معرفی و شناخت چهار نهاد  /General Contractor)  Joint Venture/ Joint Venture Company/Consortium )
 • انواع سه گانه قراردادهای نمایندگی و تفاوت های آن ها
 • (قراردادهای نوع B   ،قرارداد نوع C،قراردادهای نوع E،قراردادهای EP،قراردادهای EPC،قراردادهای EPCC،قراردادهای EPCCM)
 • قراردادهای مدیریت پروژه
 • قراردادهای کلید دردست
 • تامین مالی پروژه ها شامل داخلی، خارجی و ترکیب آن دو
 • معرفی مکانیزم های تامین مالی خارجی
 • تامین منابع مالی از طریق خطوط اعتباری بین دو کشور
 • خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی جهت گشایش اعتبارات اسنادی
 •  مدیریت اجرای قرارداد

 • مدیران و کارشناسان واحد حقوقی و انعقاد قرارداد
 • کارشناسان و مدیران بازرگانی
 • خرید و تدارکات
 • کلیه دانشجویان رشته های حقوق ، مدیریت بازرگانی ، MBA ، اقتصاد
 • سایر علاقمندان و فعالان در حوزه بازرگانی
 • وکلا و کلیه افراد با تعاملات بین المللی

 

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(۲۵۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)
✅سرفصل های دوره

 • انجام مذاکره، تنظیم متون پیشقراردادی و تحقیقات مقدماتی (Due Diligence)
 • تعیین و تشخیص موضوع و تنظیم بندهای تعهدات و حقوقطرفین قراردادهای صنعتی بین المللی
 • تنظیم بندهای مبلغ و شیوه پرداخت تنظیم بندهای مالکیت های فکری وصنعتی
 • تنظیم بندهای لیسانس
 • تنظیم بندهای ضمانتنامه ها، تضمین ها، خسارات و جریمه ها، و شروط مجاز
 • تنظیمبندهای طراحی و ساخت کارخانه، قطعات، محصولات و تجهیزات
 • تنظیم بندهای مالیات ها و بیمه های تجاری
 • تنظیمبندهای مشترک حقوقی قراردادها و مواد حل و فصل اختلافات
 • چگونگی شکل گیری موضوع قراردادها
 • چگونگی انعقاد قرارداد بین المللی و مراحل رشد آن
 • بررسی ۱۴ گام قبل از شرکت در مذاکرات بین المللی
 • در مورد چه چیزهایی مذاکره کنیم؟ (تشریح تفصیلی ۱۴۶ ماده مهم و پرکاربرد در قراردادها)
 • معرفی و شناخت چهار نهاد  /General Contractor)  Joint Venture/ Joint Venture Company/Consortium )
 • انواع سه گانه قراردادهای نمایندگی و تفاوت های آن ها
 • (قراردادهای نوع B   ،قرارداد نوع C،قراردادهای نوع E،قراردادهای EP،قراردادهای EPC،قراردادهای EPCC،قراردادهای EPCCM)
 • قراردادهای مدیریت پروژه
 • قراردادهای کلید دردست
 • تامین مالی پروژه ها شامل داخلی، خارجی و ترکیب آن دو
 • معرفی مکانیزم های تامین مالی خارجی
 • تامین منابع مالی از طریق خطوط اعتباری بین دو کشور
 • خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی جهت گشایش اعتبارات اسنادی
 •  مدیریت اجرای قرارداد
✅مخاطبین دوره

 • مدیران و کارشناسان واحد حقوقی و انعقاد قرارداد
 • کارشناسان و مدیران بازرگانی
 • خرید و تدارکات
 • کلیه دانشجویان رشته های حقوق ، مدیریت بازرگانی ، MBA ، اقتصاد
 • سایر علاقمندان و فعالان در حوزه بازرگانی
 • وکلا و کلیه افراد با تعاملات بین المللی
✅گواهینامه های دوره

 

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(۲۵۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

جهت پیش ثبت نام از طریق فرم زیر اقدام نمایید

پیش ثبت نام

همین الان کلیک کنید…

مشخصات فردی

اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال گواهی

اطلاعات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی دوره های مرتبط