دوره آموزشی بازنگری طرح ها

دوره آموزشی بازنگری طرح ها

دوره در مرحله پیش ثبت نام است و اطلاعات بعد از نهایی شدن تکمیل میگردد.

نوع دوره:

مدت دوره:  ساعت

نوع گواهینامه: ملی و بین المللی

استاد:

سرمایه گذاری

بازنگریطرح ها

  • تعیین ورودی های تهیه طرح
  • تعیین میزان پیشرفت فرآیند طراحی
  • تعیین میزان کفایت و تناسب و اثربخشی خروجی های طراحی
  •  ارزیابی حالتهای بالقوه بروز خطر یا نقص در استفاده از محصول
  • کنترل تغییرات طراحی و اثرات آنها بر فرآیند طراحی

بهبود فرآیند تهیه طرح

مسئول بازنگری طرح ها شغلی در حوزه مدیریت و صنایع است که وظیفه ایجاد اطمینان از کفایت ورودی های طرح ها ،تعیین میزان پیشرفت فعالیتها و بازنگری خروجی های فرآیند طراحی را بعهده داشته و تغییرات طرح را در مراحل مختلف کنترل نموده و با مشاغلی نظیر معاونت طرح و برنامه و مدیر طراحی در ارتباط می باشد .

.

حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی لازم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی که می تواند شامل علوم پایه (ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی) ، تکنولوژی و زبان فنی باشد

گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)

گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

✅سرفصل های دوره

  • تعیین ورودی های تهیه طرح
  • تعیین میزان پیشرفت فرآیند طراحی
  • تعیین میزان کفایت و تناسب و اثربخشی خروجی های طراحی
  •  ارزیابی حالتهای بالقوه بروز خطر یا نقص در استفاده از محصول
  • کنترل تغییرات طراحی و اثرات آنها بر فرآیند طراحی

بهبود فرآیند تهیه طرح

✅مخاطبین دوره

مسئول بازنگری طرح ها شغلی در حوزه مدیریت و صنایع است که وظیفه ایجاد اطمینان از کفایت ورودی های طرح ها ،تعیین میزان پیشرفت فعالیتها و بازنگری خروجی های فرآیند طراحی را بعهده داشته و تغییرات طرح را در مراحل مختلف کنترل نموده و با مشاغلی نظیر معاونت طرح و برنامه و مدیر طراحی در ارتباط می باشد .

.

✅پیش نیاز دوره

حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی لازم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی که می تواند شامل علوم پایه (ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی) ، تکنولوژی و زبان فنی باشد

✅گواهینامه های دوره

گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵۰٫۰۰۰ تومان)

گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۷۰٫۰۰۰ تومان)

جهت پیش ثبت نام در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید.

پیش ثبت نام

همین الان کلیک کنید…

مشخصات فردی

اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال گواهی

اطلاعات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی دوره های مرتبط