اداری | اجرایی

ثبت و تغییرات شرکت ها

بیشتر بخوانید

اخذ مجوزات

بیشتر بخوانید

اخذ کارت بازرگانی

بیشتر بخوانید

فرایند مشاوره حضوری

فرایند مشاوره غیرحضوری

تجارب ما

200

جواز تاسیس

20

ثبت تغییرات

10

ثب شرکت

3

پروانه بهره برداری

23

ثبت برند

14

پلمپ دفاتر

22

کارت بازرگانی

25

اخذ مجوز محیط زیست

15

پیشرفت فیزیکی

10

کد اقتصادی

12

ارزش افزوده

سوالات متداول

1 .در چه شرایطی نیاز به ثبت شرکت داریم؟
2 .کارت بازرگانی چیست؟
3 .کاربرد کارت بازرگانی چیست؟
4. گزارش تدوین شده به چه ارگان هایی قابل ارائه می باشد؟
5. گزارش ارائه شده قابلیت اصلاح و به روز رسانی دارد ؟