اداری | اجرایی

banner final

ثبت و تغییرات شرکت ها

بیشتر بخوانید

اخذ مجوزات

بیشتر بخوانید

تحقیق و توسعه

بیشتر بخوانید

فرایند مشاوره حضوری

فرایند مشاوره غیرحضوری

تجارب ما

200

جواز تاسیس

20

ثبت تغییرات

10

ثب شرکت

30

پروانه بهره برداری

23

ثبت برند

14

پلمپ دفاتر

22

کارت بازرگانی

25

اخذ مجوز محیط زیست

15

پیشرفت فیزیکی

10

کد اقتصادی

12

ارزش افزوده

سوالات متداول

1 .در چه شرایطی نیاز به ثبت شرکت داریم؟
2 .کارت بازرگانی چیست؟
3 .کاربرد کارت بازرگانی چیست؟
4. گزارش تدوین شده به چه ارگان هایی قابل ارائه می باشد؟
5. گزارش ارائه شده قابلیت اصلاح و به روز رسانی دارد ؟