• عارضه یابی شرکت تولید‌کننده تجهیزات صنعتی آشپزخانه
عارضه یابی شرکت تولید‌کننده تجهیزات صنعتی آشپزخانه

عارضه یابی شرکت تولید‌کننده تجهیزات صنعتی آشپزخانه

جزییات پروژه

  • کارفرما : جناب آقای حمیدرضا قمی
  • محل اجرا : شهرک صنعتی سمنان
  • سال اجرا : 1400