طرح آموزشی تسهیل‌گری تا عاملیت خوشه‌های کسب و کار محصولات کشاورزی در مناطق روستایی و عشایر کشور

  • خوشه های کسب و کار محصولات کشاورزی
  • خوشه های کسب و کار محصولات کشاورزی
  • دپارتمان کشاورزی ایسان
خوشه های کسب و کار محصولات کشاورزیخوشه های کسب و کار محصولات کشاورزیدپارتمان کشاورزی ایسان

طرح آموزشی تسهیل‌گری تا عاملیت خوشه‌های کسب و کار محصولات کشاورزی در مناطق روستایی و عشایر کشور

جزییات پروژه

  • کارفرما : نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
  • :
  • :