راه اندازی واحد صنعتی تولید انواع پنیر

  • راه اندازی واحد صنعتی تولید انواع پنیر
راه اندازی واحد صنعتی تولید انواع پنیر

راه اندازی واحد صنعتی تولید انواع پنیر

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت صنایع غذایی رستگاران شاهرود
  • خدمات :
  • محل اجرا : شهرستان شاهرود