راه اندازی واحد تولید بتن پیش ساخته

  • راه اندازی واحد تولید بتن پیش ساخته
راه اندازی واحد تولید بتن پیش ساخته

راه اندازی واحد تولید بتن پیش ساخته

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت مهام خشت نقره ای
  • خدمات : اخذ جواز تاسیس
  • محل اجرا : استان سمنان