راه‌اندازی واحد صنعتی تولیدکننده انواع رنگ پودری

  • احداث واحد تولید انواع رنگ پودری
احداث واحد تولید انواع رنگ پودری

راه‌اندازی واحد صنعتی تولیدکننده انواع رنگ پودری

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت فیروزفام صنعت ایوانکی
  • خدمات : تغییرات ثبت شرکت، پروانه بهره‌برداری، محیط زیست، کارت بازرگانی
  • محل اجرا : شهرک صنعتی ایوانکی