• تولید انواع کیسه‌های جامبوبگ، چاپ و لمینت کیسه
تولید انواع کیسه‌های جامبوبگ، چاپ و لمینت کیسه

تولید انواع کیسه‌های جامبوبگ، چاپ و لمینت کیسه

جزییات پروژه

  • کارفرما : مهربافت تابان گرمسار
  • محل اجرا : شهرک صنعتی گرمسار
  • خدمات ارائه شده : گزارش تحقیقات بازار و پلن بازاریابی-دیجیتال مارکتینگ-ایجاد بازار خارجی(سوریه،عراق)