• هومپا سازه
  • شرکت هومپا سازه
  • هومپا سازه
هومپا سازهشرکت هومپا سازههومپا سازه

توسعه واحد تولیدی و طراحی انواع قطعات فلزی

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت هومپا سازه پارس
  • محل اجرا : شهرک صنعتی شرق سمنان
  • سرمایه‌گذاری : 10 میلیارد ریال