توسعه واحد تولیدی و طراحی انواع قطعات فلزی

توسعه واحد تولیدی و طراحی انواع قطعات فلزی

جزییات پروژه

  • کاربر : شرکت هومپا سازه پارس
  • محل اجرا : شهرک صنعتی شرق سمنان
  • سرمایه : 30 میلیارد ریال