توسعه واحد تولیدی انواع قطعات فلزی موتور سیکلت

توسعه واحد تولیدی انواع قطعات فلزی موتور سیکلت

جزییات پروژه

  • کاربر : شرکت جهان صنعت مطهر
  • محل اجرا : شهرک صنعتی تهران
  • سرمایه گذاری : 55 میلیارد ریال