• جهان صنعت مطهر
  • جهان صنعت مطهر
  • شرکت جهان صنعت مطهر
جهان صنعت مطهرجهان صنعت مطهرشرکت جهان صنعت مطهر

توسعه واحد تولیدی انواع قطعات فلزی موتور سیکلت

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت جهان صنعت مطهر
  • محل اجرا : شهرک صنعتی تهران
  • سرمایه گذاری : 55 میلیارد ریال