• تحقیقات بازار برای فرآورده های کاکائو
تحقیقات بازار برای فرآورده های کاکائو

تحقیقات بازار برای فرآورده‌های کاکائو

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت دیبا طعم ترنج
  • محل اجرا : شهرک صنعتی سمنان
  • خدمات ارائه شده : تحقیقات بازار فرآورده های کاکائو