• احداث کارگاه طراحی و تولید مصنوعات دکوراتیو سفال و سرامیک
  • احداث کارگاه طراحی و تولید مصنوعات دکوراتیو سفال و سرامیک
  • احداث کارگاه طراحی و تولید مصنوعات دکوراتیو سفال و سرامیک
احداث کارگاه طراحی و تولید مصنوعات دکوراتیو سفال و سرامیکاحداث کارگاه طراحی و تولید مصنوعات دکوراتیو سفال و سرامیکاحداث کارگاه طراحی و تولید مصنوعات دکوراتیو سفال و سرامیک

احداث کارگاه طراحی و تولید مصنوعات دکوراتیو سفال و سرامیک

جزییات پروژه

  • کارفرما : سرکار خانم دولو
  • محل اجرا : استان سمنان
  • سرمایه‌گذاری : 17 میلیارد ریال