احداث واحد گوساله‌پرواری ۱۰۰ راسی

  • احداث واحد گوساله‌پرواری 100 راسی
  • احداث واحد گوساله‌پرواری 100 راسی
احداث واحد گوساله‌پرواری 100 راسیاحداث واحد گوساله‌پرواری 100 راسی

احداث واحد گوساله‌پرواری ۱۰۰ راسی

جزییات پروژه

  • کاربر :
  • خدمات :
  • پروژه :