احداث واحد گلخانه طبقاتی هوشمند

  • گلخانه طبقاتی هوشمند
  • گلخانه طبقاتی هوشمند
گلخانه طبقاتی هوشمندگلخانه طبقاتی هوشمند

احداث واحد گلخانه طبقاتی هوشمند

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت پویا فناوران انرژی قومس
  • محل اجرا : استان سمنان
  • سرمایه‌گذاری : 35 میلیارد ریال