• احداث سردخانه
  • احداث سردخانه
  • احداث سردخانه
احداث سردخانهاحداث سردخانهاحداث سردخانه

احداث واحد سردخانه ۲۰۰ تنی بالای صفر

جزییات پروژه

  • کارفرما : آقای امیر فتاحی
  • محل اجرا : استان کرمانشاه
  • سرمایه‌گذاری : 74 میلیارد ریال