احداث واحد دامداری گاو شیری ۵۰ راس

  • احداث واحد دامداری گاو شیری
  • احداث واحد دامداری گاو شیری
  • احداث واحد دامداری گاو شیری
احداث واحد دامداری گاو شیریاحداث واحد دامداری گاو شیریاحداث واحد دامداری گاو شیری

احداث واحد دامداری گاو شیری ۵۰ راس

جزییات پروژه

  • کارفرما : سرکار خانم فریده بهرامی
  • محل اجرا : استان کرمانشاه
  • سرمایه‌گذاری : 24 میلیارد ریال