احداث واحد تولید پنبه هیدروفیل،مشتقات بهداشتی

احداث واحد تولید پنبه هیدروفیل،مشتقات بهداشتی

جزییات پروژه

  • کاربر : شرکت سپيد لوکه پارس
  • محل اجرا : شهرک صنعتی شرق سمنان
  • سرمایه گذاری : 254 میلیارد ریال