• احداث واحد تولید انواع کود شیمیایی و معدنی
  • احداث واحد تولید انواع کود شیمیایی و معدنی
  • احداث واحد تولید انواع کود شیمیایی و معدنی
احداث واحد تولید انواع کود شیمیایی و معدنیاحداث واحد تولید انواع کود شیمیایی و معدنیاحداث واحد تولید انواع کود شیمیایی و معدنی

احداث واحد تولید انواع کود شیمیایی و معدنی

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت زرین مهد مازند
  • محل اجرا : شهرک صنعتی سمنان
  • سرمایه‌گذاری : 45 میلیارد ریال