• تولید انواع پیچ کربنی و آلیاژی
  • تولید انواع پیچ کربنی و آلیاژی
  • تولید انواع پیچ کربنی و آلیاژی
تولید انواع پیچ کربنی و آلیاژیتولید انواع پیچ کربنی و آلیاژیتولید انواع پیچ کربنی و آلیاژی

احداث واحد تولید انواع پیچ کربنی و آلیاژی

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت سازه سازان ایده رایکا
  • محل اجرا : ناحیه صنعتی یاتری
  • سرمایه‌گذاری13 میلیارد ریال :