• احداث کارخانه تولید پنیر سفید ایرانی
  • احداث کارخانه تولید پنیر سفید ایرانی
  • احداث کارخانه تولید پنیر سفید ایرانی
احداث کارخانه تولید پنیر سفید ایرانیاحداث کارخانه تولید پنیر سفید ایرانیاحداث کارخانه تولید پنیر سفید ایرانی

احداث واحد تولید انواع پنیر

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت صنایع غذایی رستگاران شاهرود
  • محل اجرا : شهرستان شاهرود
  • سرمایه‌گذاری : 124 میلیارد ریال