• احداث واحد تولید انواع رنگ پودری
احداث واحد تولید انواع رنگ پودری

احداث واحد تولید انواع رنگ پودری

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت فیروزفام صنعت ایوانکی
  • محل اجرا : شهرک صنعتی ایوانکی
  • سرمایه‌گذاری : 304 میلیارد ریال