• احداث واحد تولید اسپان باند
  • احداث واحد تولید اسپان باند
  • احداث واحد تولید اسپان باند
احداث واحد تولید اسپان بانداحداث واحد تولید اسپان بانداحداث واحد تولید اسپان باند

احداث واحد تولید اسپان باند

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت اسپان باند کویر گرمسار
  • محل اجرا : شهرک صنعتی گرمسار
  • سرمایه‌گذاری : 250 میلیارد ریال