احداث واحد بسته‌بندی موادغذایی( گرمسار)

  • احداث واحد بسته‌بندی موادغذایی( گرمسار)
احداث واحد بسته‌بندی موادغذایی( گرمسار)

احداث واحد بسته‌بندی موادغذایی( گرمسار)

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت تولیدی بازرگانی بسته‌بندی خورشید محیا جاده ابریشم
  • محل اجرا : شهرستان گرمسار
  • سرمایه‌گذاری : 115 میلیارد ریال