مدیریت کسب و کار

مدیریت

فرآیند تخصیص بهینه و مؤثر منابع کمیاب جهت دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد و مدیریت کسب و کار به‌کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص است.
برخی عملکردهای کلی مدیریتی که البته دربرگیرنده زیر فعالیتهای دیگری می باشند، در زیر بیان شده است.

  1. برنامه‌ریزی
  2. سازمان‌دهی
  3. تعیین کارکنان
  4. جهت‌دهی امور
  5. کنترل
  6. بودجه‌بندی

تمام سعی ما بر این است در هر مرحله از فرایند کسب و کارتان ،آگاهانه و با در نظر گیری عوامل جمعی در بنیانگذاری سازمانی بهینه و موفق کنار شما قرار گیریم.

برنامه ریزی

برنامه‌ریزی و آماده‌سازی سازمان جهت رسیدن به اهداف مورد نظر که شامل برآورد بودجه، تحقیق بازار، ارائه استراتژی و … است، به طور اساسی نشان‌دهنده موارد زیر می باشد.

  • محل قرارگیری سازمان
  • جهت‌گیری آن
  • چگونگی تأمین منابع

سازمان‌دهی

در این گام مطابق اهداف تعریف شده ، تشخیص مسئولیت‌های مورد نظر ، آنالیز افراد  و برآورد ابزار مورد نیاز و تقسیم وظایف که از جمله فعالیتهای اصلی می باشند.بازبینی سازمان، توسعه گروه‌های جدید و یا تعریف مشاغل جدید جهت  ایجاد محیطی بهینه برای عملکرد مؤثر و نتیجه‌بخش نیز حسب ضرورت ، صورت می گیرد.

تعیین کارکنان

تعیین مشاغل مورد نیاز، آماده‌سازی و تعاریف کارها، انتخاب و آماده‌سازی از جمله فعالیتهای این حوزه مهم می باشند.

جهت‌دهی امور

به دست آوردن نقطه بالانس بین کارکنان مورد نیاز و تولید اقتصادی مهمترین عامل در این مورد است.

تخصیص مناسب منابع و فراهم نمودن سیستم حمایتی ای  که به مسائل سریعاً پاسخ دهد همان نقطه بالانس است.

کنترل

ارزیابی کیفیت در تمام مراحل با دنبال کردن فعالیتها و مقایسه آن‌ها بر اساس یک نقشه استراتژیک که انحراف از هدف را به حداقل می‌رساند همان کنترل است و شامل تحلیل هزینه‌ها، مدیریت اطلاعات، اندازه‌گیری عملکرد و عملکرد به‌موقع است.

بودجه‌بندی

دنبال نمودن و بازبینی بودجه یکی از عوامل بسیار بحرانی موفقیت هر مدیر است و معمولاً شامل فاینانس، محاسبات و نرم‌افزارهای محاسبه بودجه می‌شود.