تدوین طرح توجیهی

تدوین طرح توجیهی - اقتصادی چیست؟؟؟

طرح توجیهی فنی-اقتصادی گزارشی است که  با بررسی یک طرح از جنبه های مختلف بازار، فنی و مالی اجرای طرح را توجیه یا رد می‌نماید. 

در چه مواردی تهیه و تدوین می گردد؟؟؟

برای هر نوع پروژه که نیاز به بررسی و تامین مالی باشد اعم از
احداث (در هر حوزه فعالیت ؛ صنعت ،گردشگری،کشاورزی و صنایع تبدیلی و …) و یا توسعه به صورت افزایش یک خط تولید به خطوط تولید /افزایش دامنه فعالیت با احداث فضای تولید جدید و … قابل تدوین می‌باشد.

هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود
محکوم به شکست خواهد بود.

موارد استفاده تدوین طرح توجیهی

  • طرح توجیهی به صورت شخصی و جهت تصمیم گیری درون سازمانی.
  • طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و یا جذب سرمایه گذار.
  • طرح توجیهی جهت اخذ مجوز و پروانه طرح.
  • طرح های توجیهی جهت اخذ زمین از بخش های دولتی.
  • طرح توجیهی جهت گسترش کسب و کار
مزایای تدوین طرح توجیهی

فرمول موفقیت ایسان در تدوین طرح توجیهی چیست؟

در ایسان تیم مطالعات بازار با بررسی جوانب تکمیلی محصول و بازار ،تیم فنی مهندسی با بررسی دانش و جوانب فنی ،تیم مالی-اقتصادی با بررسی مسائل و تحلیل مالی و در صورت نیاز با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، گزارشگر وضعیت کلی تصمیم سرمایه گذاری شما خواهند بود.این تصمیم می تواند تصمیم گیری درون سازمانی / اخذ تسهیلات و یا جذب سرمایه گذار/ اخذ مجوز و پروانه طرح/ اخذ زمین از بخش های دولتی/ گسترش کسب و کار و … و بر حسب نیاز متقاضی باشد.

تدوین طرح توجیهی

پس از پذیرش درخواست شما و انجام امور اداری مربوطه مشاوران ایسان با شما همراه خواهند شد.
دراولین جلسه توجیهی؛ پروژه و نوع درخواست، بررسی می گردد.مشاوران ایسان فرایند کلی انجام درخواست را توضیح داده وانچه مطابق درخواست شما قابل بررسی و گزارش است،اعلام می کنند.مشاوران بخش های مختلف پروژه از جمله بازار،فنی و مالی اطلاعات اولیه را با شما بررسی نموده و پس از این، کار اجرایی در ایسان استارت می شود.پس از بررسی های همزمان تیم مطالعات بازار و فنی پروژه و ارائه گزارش،تیم مطالعات مالی گزارش خود را ارائه می دهد.در جلسه توجیهی آخر تیم های تخصصی گزارش نهایی خود را ارائه داده و پس از تائید کارفرما،گزارش به شما تحویل می گردد.

طرح توجیهی

جهت مشاوره رایگان فرم مشاوره ایسان را تکمیل کنید...

مشاوره قدرت می آفریند

کلیک کنید…

درخواست خود را برای ما ارسال کنید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

حجم فایل ها نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد. در صورت تمایل ارسال عکس یا مدارک می توانید آن را بارگزاری کنید.