امکان سنجی پروژه سرمایه گذاری

مطالعات امکان سنجی

 

مطالعه امکان سنجی حرفه ای، اجزای اصلی و پیامدهای پروژه سرمایه گذاری را مورد تحلیل قرار می دهد تا ضمن روشن شدن جوانب محدود کننده، سودآوری و یا زیان دهی پروژه روشن گردد.

گزارش امکان‌سنجی: انتخاب گزینه برتر قبل از اقدام قطعی سرمایه‌گذاری

کدام یک از اجزای سرمایه‌گذاری در مطالعات امکان‌سنجی بررسی می شود؟

تعیین مشخصات بازار هدف

 • شناسایی مشتریان بالقوه
 • کانال‌های موجود برای ارتباط
 • نیازهای عمومی گروه مخاطب
 • شناسایی سلایق و خواسته‌های گروه مخاطب
 • شناسایی نحوه تصمیم‌گیری مخاطبان برای خرید
 • موضوعات تأثیرگذار بر انتخاب مخاطبان

آیا محصول شما در بازار جایی دارد؟؟

 • آیا نیازسنجی بازار انجام شده است؟
 • بازارهای هدف محصول شما کدامند؟
 • ویژگی‌های قابل بهره‌‌برداری مشتریان شما کدامند ؟
 • ویژگی های نوآورانه و منحصر‌بفرد محصول شما کدامند؟
 • چگونه محصول شما در بازار معرفی می‌شود؟

آیا قابلیت فنی و تکنوژی تولید وجود دارد؟؟

 • چه تکنولوژی‌ها و قابلیت‌های فنی برای ساخت محصول مورد نیاز است؟
 • آیا محصول از نظر عملی قابل ساخت است؟
 • تامین مواد خام و اثربخشی فن‌آوری‌های تولید بررسی شده است؟
 • زیر ساختهای الزامی پروژه تولید پیش بینی شده است؟

وضعیت مالی و اقتصادی پروژه چگونه است؟؟

 • آیا فروش و سود مطابق شرایط واقعی ، برآوردشده است؟
 • آیا درآمدها هزینه های تولید محصول را پوشش می‌دهد ؟
 • ارزیابی سودآوری محصول بر اساس چه مواردی صورت می‌گیرد؟
 • بازگشت سرمایه زود و یا دیر هنگام است ؟
 • ریسک‌های سرمایه‌گذاری و هزینه های مورد نیاز پوشش‌دهی بررسی شده است؟
 • هزینه‌های راه‌اندازی و عملیات برای به‌دست آوردن منابع برآورد شده است؟
 • منابع تامین مالی بررسی شده‌اند؟

رقابت‌پذیری محصول چگونه بررسی می‌شود؟؟

 • آیا محصول قابلیت رقابت‌پذیری دارد؟
 • مزایای رقابتی پایدار محصول کدامند؟
 • رقابت محصول در کدام بخش‌هاست؟قیمت، کیفیت، ویژگی های نوآورانه، خدمات یا زمان ورود به بازار؟
 • رقبا تا چه حد بازار را در دست دارند؟
 • موانع اصلی ورود به صنعت کدامند؟
 • آیا سیاست‌ها و طرح‌های حمایتی دولت شامل این بخش می‌شود؟
 • پلن کسب سهم بازار محصول چگونه است؟
 • پلن توسعه محصول و بازار چگونه است؟

جهت مشاوره رایگان فرم مشاوره ایسان را تکمیل کنید...

مشاوره قدرت می آفریند

کلیک کنید…