اخذ انواع مجوزات و گواهی های فعالیت

هر واحد صنعتی پس از نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشد ، می تواند اقدام به اخذپروانه بهره برداری نماید.

1) پروانه بهره برداری چه مزایایی دارد؟

*معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی جدید

*برخورداری از تمامی تشویقات وزارت صنعت

*برخورداری از معافیت مالیاتی برای اجرای طرح های انتقال و توسعه

*امکان وارد کردن ماشین آلات داخلی بدون پرداخت مالیات گمرکی

*امکان اخذ علامت استاندارد برای محصولات واحدهای صنعتی مشمول استاندارد اجباری

*امکان شرکت در مناقصه های دولتی و همچنین خصوصی به عنوان تولید کنندگان کالا

*امکان حضور در نمایشگاه های خارجی و داخلی

*تامین مواد اولیه پلاستیک و شیمیایی از پالایشگاه ها و شرکت ها به نرخ دولتی

*بخشودگی جریمه تسهیلات به صورت اقساطی در طول یک سال

*برخورداری معافیت حقوق ورودی مواد اولیه در صادرات آن ها

*برخورداری معافیت پرداخت سهمیه حق بیمه در پرسنل جدید

*برخورداری از تسهیلات بانکی دولتی با نرخ مصوب تولیدی

*امکان استفاده از حامل انرژی به نرخ دولتی و همچنین انرژی برق با تعرفه صنعتی

2) مدارک مورد نیاز

1) مدارک متقاضی:
• رونوشت شناسنامه وکارت ملی ( متقاضیان حقیقی)
• رونوشت کلیه مدارک ثبتی شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت وکارت ملی مدیر عامل (متقاضیان حقوقی)

۲) مدارک محل فعالیت:
• اسناد مالکیت زمین محل استقرار یا اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری
• تصویر پایان کار ساختمانی
• کپی از قرارداد خرید امتیازهای آب و برق
• اصل و فتوکپی فاکتور خرید ماشین آلات
• فاکتور خرید مواد اولیه
• فاکتور خرید و اجرای سوله
• ارائه اطلاعات پرسنل کارخانه از طریق فایل EXCEL

3) تائیدیه ها

• ارائه درخواست کتبی دارنده جواز تاسیس به وزارت صنعت،معدن و تجارت
• ارائه جوازتاسیس
• استعلام سازمان حفاظت محیط زیست جهت کلیه واحدها
• موافقت استاندارد جهت واحد های مشمول استاندارد اجباری
• موافقت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جهت واحدهای مواد غذائی ، دارویی و بهداشتی

4) پرداخت هزینه صدور

• رسید پرداخت هزینه صدور پروانه بهره برداری به حساب وزارت صنعت،معدن و تجارت
• هزینه ابطال تمبر مالیاتی

5) تکمیل فرم پرسشنامه پروانه بهره برداری در ایسان

• زمان مورد نیاز اخذ پروانه بهره برداری
با توجه به مدت زمان طی شده برای اخذ مجوز فعالیت و اعزام بازرسان و اعلام نتیجه کارشناسی آنها ، مشخص می شود.
• هزینه اخذ پروانه بهره برداری در ایسان
هزینه اخذ پروانه بهره برداری با استناد به نوع فعالیت ، حجم تولید ،نوع پرسشنامه و …. مشخص می شود.

سفر در اخذ پروانه بهره برداری

جواز تاسیس چه مزایایی دارد؟

* امکان انجام فعالیت اقتصادی در شهرک های صنعتی
* تخصیص زمین صنعتی در شهرک های صنعتی به نرخ مصوب دولتی با پرداخت تنها ۳۰ % نقد و ۷۰% اقساز ۳۶ ماهه ( هر سه ماه یک قسط )
* امکان بهره مندی از زمین های دولتی شهرک صنعتی با شرایط قابل توجه
* امکان ثبت برند و نام تجاری
* امکان شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
* امکان اخذ وام و تسهیلات بانکی با شرایط و نرخ سود دولتی

زمان اخذ جواز تاسیس

• با توجه به نوع و ماهیت محصولات قابل درج در مجوز فعالیت و اعلام نتیجه کارشناسی آنها، مشخص می شود.

هزینه اخذ جواز تاسیس در ایسان

• هزینه اخذ جواز تاسیس با استناد به نوع فعالیت ، تعداد محصولات در مجوز و …. اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز

جهت اخذ جواز شخصیت حقیقی:
• کپی مشخصات شناسایی ( شامل شناسنامه، کارت ملی )
• آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی
• اخذ مجوزهای مورد نیاز از سایردستگاه های دولتی مرتبط با محصول تولیدی

جهت اخذ جواز شخصیت حقوقی:
• کپی مشخصات شناسایی مدیر عامل شرکت ( شامل شناسنامه، کارت ملی)
• آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی
• تصویر اساسنامه شرکت
• تصویر شرکت نامه شرکت
• تصویر مهر شرکت

فرمول اخذ جواز تاسیس