دوره جامع مدیریت تحقیق و توسعه

دوره جامع مدیریت تحقیق و توسعه

نوع دوره: مجازی به همراه وبینار آنلاین

مدت دوره: ۴۰ ساعت

نوع گواهینامه: ملی و بین المللی

استاد: دکتر امیر علی رمدانی

سرمایه گذاری:۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان

جهت پیش ثبت نام

همین الان کلیک کنید…

مشخصات فردی

اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال گواهی

اطلاعات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی دوره های مرتبط

مطابق با جدیدترین سرفصل های مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران

ارائه شده توسط مدرس مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران

به همراه وبینار مرور و پرسش و پاسخ

 1. آشنایی با مفاهیم تحقیق وتوسعه و نوآوری و نحوه اندازه گیری هزینه های تحقیق وتوسعه در بنگاه ها بر مبانی چارچوب های استاندارد( راهنمای اسلو یا فراسکاتی)
 2. آشنایی با رویکردهای مختلف تدوین استراتژی فناوری و نوآوری و ارائه مدل ها و چارچوب های تدوین استراتژی فناوری بنگاهی
 3. آشناییی با مفاهیم و اهمیت مدیریت دانش، نقش آن در توسعه فناوری و نوآوری بنگاه و معرفی ابزارهای آن
 4. آشنایی با مدیریت فرآیند توسعه فناوری و نوآوری ومدل های توسعه محصول و خدمت جدید
 5. تشریح روش های مختلف تامین مالی برای واحدهای تحقیق وتوسعه بنگاه های صنعتی ومعدنی
 6. چگونگی تعریف پرتفوی پروژه های تحقیق وتوسعه و تشریح گام های آن ( تثبیت منابع تحقیق و توسعه در بنگاه، تعریف پروژه های تحقیق و توسعه، ارزیابی پروژه های تعریف شده، اولویت بندی و انتخاب پروژه های تحقیق وتوسعه، تحلیل پرتفوی پروژه های تحقیق و توسعه بنگاه و مدیریت پروژه های تحقیق وتوسعه)
 7. سازماندهی روش های اکتساب فناوری در بنگاه ( داخلی و خارجی)
 8. توسعه شبکه نوآوری بنگاه با بهره گیری از رویکرد نوآوری باز
 9. مکانیزم های متنوع تجاری سازی و بهره برداری از فناوری و نوآوری
 10. تشریح روش های مختلف ارزش گذاری نوآوری و فناوری در بنگاه و فرآیند کسب ارزش از پروژه های تحقیق و توسعه و نوآوری
 11. روش های مختلف حفاظت از دارایی های فکری بنگاه
 12. معرفی ابزارها و روش های پیش بینی فناوری( تعریف پتنت، انتشارات،سناریو، نقشه راه و …)
 13. آشنایی با آخرین قوانین ومصوبات حمایتی در خصوص فعالیت های تحقیق وتوسعه بنگاهی

تمامی مدیران و کارشناسان شاغل در صنایع و سازمان ها

 • آشنایی با طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی
 • آشنایی با طرح توسعه
 • آشنایی با شناخت محصول

دکتر امیرعلی رمدانی

دکتری تخصصی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

مدرس، مولف و مشاور صنایع در حوزه های مدیریت سازمانی

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۷۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۱۰۰٫۰۰۰ تومان)

 • مرحله۱: ارائه ۴۰ ساعت محتوای آموزشی
 • مرحله ۲: آزمون
 • مرحله۳: تحویل پروژه

پیش از هر چیز آگاهی بیشتری از تکنولوژی درمی یابیم. تکنولوژی به معنای گردآوری فرآیند ها و روش ها ، ابزار آلات و تجهیزات و مهارت های علوم برای ساخت یک کالا و یا خدمات است.بر همین اساس تکنولوژی دارای چهار بخش اساسی می باشد:

    ✔ماشین آلات و ابزار ها

    ✔نیروی انسانی

    ✔دانش فنی

    ✔مدیریت

تمامی اقداماتی که طی چرخه تولید یک محصول و تکنولوژی جدید صورت می گیرد از جمله مواردی که در بالا ذکر شد نیازمند تحقیق و توسعه است.بنابراین در چرخه ی تولید تحقیق و توسعه دائما در تمامی مراحل حضور خواهد داشت.

و در پایان:

 • استقرار نسل مناسب تحقیق و توسعه در سازمان انجام می شود
 • سیستم های انگیزشی کارکنان واحد تحقیق و توسعه طراحی و قابل ارزیابی می گردد
 • استراتژی های R&D با سازمان همسو می شود
 • نظام مدیریت پروژه های تحقیقاتی طراحی یا بهسازی می گردد
 • ساختار تیم های تحقیقاتی تعریف و ساماندهی می شود
 • سیستم مدیریت منابع انسانی کارکنان دانش محور بهسازی می گردد
 • خلاقیت و نوآوری به شیوه ای علمی ارتقاء می یابد
 • سیستم نظر سنجی از مشتریان و نحوه ارتباطات مناسب تحقیق و توسعه با واحد بازاریابی طراحی خواهد شد
 • نمودار سازمانی، شرح وظایف، فرم ها، آیین نامه ها، فرآیند ها و ارتباطات واحد تحقیق و توسعه و نحوه تعامل با سازمان طراحی و تدوین می گردد
✅سرفصل های دوره
 1. آشنایی با مفاهیم تحقیق وتوسعه و نوآوری و نحوه اندازه گیری هزینه های تحقیق وتوسعه در بنگاه ها بر مبانی چارچوب های استاندارد( راهنمای اسلو یا فراسکاتی)
 2. آشنایی با رویکردهای مختلف تدوین استراتژی فناوری و نوآوری و ارائه مدل ها و چارچوب های تدوین استراتژی فناوری بنگاهی
 3. آشناییی با مفاهیم و اهمیت مدیریت دانش، نقش آن در توسعه فناوری و نوآوری بنگاه و معرفی ابزارهای آن
 4. آشنایی با مدیریت فرآیند توسعه فناوری و نوآوری ومدل های توسعه محصول و خدمت جدید
 5. تشریح روش های مختلف تامین مالی برای واحدهای تحقیق وتوسعه بنگاه های صنعتی ومعدنی
 6. چگونگی تعریف پرتفوی پروژه های تحقیق وتوسعه و تشریح گام های آن ( تثبیت منابع تحقیق و توسعه در بنگاه، تعریف پروژه های تحقیق و توسعه، ارزیابی پروژه های تعریف شده، اولویت بندی و انتخاب پروژه های تحقیق وتوسعه، تحلیل پرتفوی پروژه های تحقیق و توسعه بنگاه و مدیریت پروژه های تحقیق وتوسعه)
 7. سازماندهی روش های اکتساب فناوری در بنگاه ( داخلی و خارجی)
 8. توسعه شبکه نوآوری بنگاه با بهره گیری از رویکرد نوآوری باز
 9. مکانیزم های متنوع تجاری سازی و بهره برداری از فناوری و نوآوری
 10. تشریح روش های مختلف ارزش گذاری نوآوری و فناوری در بنگاه و فرآیند کسب ارزش از پروژه های تحقیق و توسعه و نوآوری
 11. روش های مختلف حفاظت از دارایی های فکری بنگاه
 12. معرفی ابزارها و روش های پیش بینی فناوری( تعریف پتنت، انتشارات،سناریو، نقشه راه و …)
 13. آشنایی با آخرین قوانین ومصوبات حمایتی در خصوص فعالیت های تحقیق وتوسعه بنگاهی
✅مخاطبین دوره

تمامی مدیران و کارشناسان شاغل در صنایع و سازمان ها

✅پیش نیاز دوره

 • آشنایی با طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی
 • آشنایی با طرح توسعه
 • آشنایی با شناخت محصول
✅مدرس

دکتر امیرعلی رمدانی

دکتری تخصصی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

مدرس، مولف و مشاور صنایع در حوزه های مدیریت سازمانی

✅گواهینامه های دوره

 • گواهینامه معتبر دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۷۰٫۰۰۰ تومان)
 • گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی MPT کشور اتریش (۱۰۰٫۰۰۰ تومان)
✅نحوه برگزاری دوره

 • مرحله۱: ارائه ۴۰ ساعت محتوای آموزشی
 • مرحله ۲: آزمون
 • مرحله۳: تحویل پروژه
✅دستاوردهای دوره

پیش از هر چیز آگاهی بیشتری از تکنولوژی درمی یابیم. تکنولوژی به معنای گردآوری فرآیند ها و روش ها ، ابزار آلات و تجهیزات و مهارت های علوم برای ساخت یک کالا و یا خدمات است.بر همین اساس تکنولوژی دارای چهار بخش اساسی می باشد:

    ✔ماشین آلات و ابزار ها

    ✔نیروی انسانی

    ✔دانش فنی

    ✔مدیریت

تمامی اقداماتی که طی چرخه تولید یک محصول و تکنولوژی جدید صورت می گیرد از جمله مواردی که در بالا ذکر شد نیازمند تحقیق و توسعه است.بنابراین در چرخه ی تولید تحقیق و توسعه دائما در تمامی مراحل حضور خواهد داشت.

و در پایان:

 • استقرار نسل مناسب تحقیق و توسعه در سازمان انجام می شود
 • سیستم های انگیزشی کارکنان واحد تحقیق و توسعه طراحی و قابل ارزیابی می گردد
 • استراتژی های R&D با سازمان همسو می شود
 • نظام مدیریت پروژه های تحقیقاتی طراحی یا بهسازی می گردد
 • ساختار تیم های تحقیقاتی تعریف و ساماندهی می شود
 • سیستم مدیریت منابع انسانی کارکنان دانش محور بهسازی می گردد
 • خلاقیت و نوآوری به شیوه ای علمی ارتقاء می یابد
 • سیستم نظر سنجی از مشتریان و نحوه ارتباطات مناسب تحقیق و توسعه با واحد بازاریابی طراحی خواهد شد
 • نمودار سازمانی، شرح وظایف، فرم ها، آیین نامه ها، فرآیند ها و ارتباطات واحد تحقیق و توسعه و نحوه تعامل با سازمان طراحی و تدوین می گردد

✅روش های ثبت نام

روش۱:

 • ارسال پیام در واتس اپ به شماره: ۰۹۳۹۱۱۶۰۶۰۴
 • دریافت فرم ثبت نام و تکمیل آن
 • واریز مبلغ به شماره حساب
 • اطلاع به کارشناس آموزش از طریق شماره فوق
 • دریافت فایل های آموزشی

روش۲:

 • تکمیل فرم پیش ثبت نام
 • کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی ها با شماره ۰۹۳۹۱۱۶۰۶۰۴ تماس حاصل فرمایید

جهت پیش ثبت نام

دوره های مرتبط

طرح ریزي پیشرفته کیفیت محصول
طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول

ارسال یک دیدگاه