تدوین طرح توجیهی - اقتصادی چیست؟؟؟

طرح توجیهی فنی-اقتصادی گزارشی است که  با بررسی یک طرح از جنبه های مختلف بازار، فنی و مالی اجرای طرح را توجیه یا رد می نماید. 

در چه مواردی تهیه و تدوین می گردد؟؟؟

برای هر نوع پروژه که نیاز به بررسی و تامین مالی باشد اعم از
احداث (در هر حوزه فعالیت ؛ صنعت ،گردشگری،کشاورزی و صنایع تبدیلی و …) و یا توسعه به صورت افزایش یک خط تولید به خطوط تولید /افزایش دامنه فعالیت با احداث فضای تولید جدید و …قابل تدوین می باشد..

هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود
محکوم به شکست خواهد بود.

موارد استفاده تدوین طرح توجیهی

  • طرح توجیهی به صورت شخصی و جهت تصمیم گیری درون سازمانی.
  • طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و یا جذب سرمایه گذار.
  • طرح توجیهی جهت اخذ مجوز و پروانه طرح.
  • طرح های توجیهی جهت اخذ زمین از بخش های دولتی.
  • طرح توجیهی جهت گسترش کسب و کار
WhatsApp Image 2019-12-04 at 2.24.30 PM

فرمول موفقیت ایسان در تدوین طرح توجیهی چیست؟

در ایسان تیم مطالعات بازار با بررسی جوانب تکمیلی محصول و بازار ،تیم فنی مهندسی با بررسی دانش و جوانب فنی ،تیم مالی-اقتصادی با بررسی مسائل و تحلیل مالی و در صورت نیاز با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، گزارشگر وضعیت کلی تصمیم سرمایه گذاری شما خواهند بود.این تصمیم می تواند تصمیم گیری درون سازمانی / اخذ تسهیلات و یا جذب سرمایه گذار/ اخذ مجوز و پروانه طرح/ اخذ زمین از بخش های دولتی/ گسترش کسب و کار و ….. حسب نیاز متقاضی باشد.

سفر تدوین طرح توجیهی

پس از پذیرش درخواست شما و انجام امور اداری مربوطه مشاوران ایسان با شما همراه خواهند شد.
دراولین جلسه توجیهی؛ پروژه و نوع درخواست، بررسی می گردد.مشاوران ایسان فرایند کلی انجام درخواست را توضیح داده وانچه مطابق درخواست شما قابل بررسی و گزارش است،اعلام می کنند.مشاوران بخش های مختلف پروژه از جمله بازار،فنی و مالی اطلاعات اولیه را با شما بررسی نموده و پس از این، کار اجرایی در ایسان استارت می شود.پس از بررسی های همزمان تیم مطالعات بازار و فنی پروژه و ارائه گزارش،تیم مطالعات مالی گزارش خود را ارائه می دهد.در جلسه توجیهی آخر تیم های تخصصی گزارش نهایی خود را ارائه داده و پس از تائید کارفرما،گزارش به شما تحویل می گردد.

درخواست خود را برای ما ارسال کنید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

حجم فایل ها نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد.