امکان سنجی پروژه سرمایه گذاری

تعریف امکان سنجی

مطالعه امکان سنجی حرفه ای، اجزای اصلی و پیامدهای پروژه سرمایه گذاری را مورد تحلیل قرار می دهد تا ضمن روشن شدن جوانب محدود کننده، سودآوری و یا زیان دهی پروژه روشن گردد..

12345 (1)

گزارش امکان سنجی: انتخاب گزینه برتر قبل از اقدام قطعی سرمایه گذاری

کدام یک از اجزای سرمایه گذاری در مطالعات امکان‌سنجی بررسی می شود؟

تعیین مشخصات بازار هدف

 • شناسایی مشتریان بالقوه
 • کانال های موجود برای ارتباط
 • نیازهای عمومی گروه مخاطب
 • شناسایی سلایق و خواسته های گروه مخاطب
 • شناسایی نحوه تصمیم گیری مخاطبان برای خرید
 • موضوعات تأثیرگذار بر انتخاب مخاطبان

آیا محصول شما در بازار جایی دارد؟؟

 • آیا نیازسنجی بازار انجام شده است؟
 • بازارهای هدف محصول شما کدامند؟
 • ویژگیهای قابل بهره برداری مشتریان شما کدامند ؟
 • ویژگی های نوآورانه و منحصر بفرد محصول شما کدامند؟
 • چگونه محصول شما در بازار معرفی می شود؟

آیا قابلیت فنی و تکنوژیک تولید وجود دارد؟

 • چه تکنولوژی ها و قابلیت های فنی برای ساخت محصول مورد نیاز است؟
 • آیا محصول از نظر عملی قابل ساخت است؟
 • تامین مواد خام و اثربخشی فن‌آوری‌های تولید بررسی شده است؟
 • زیر ساختهای الزامی پروژه تولید پیش بینی شده است؟

وضعیت مالی و اقتصادی پروژه چگونه است؟؟

 • آیا فروش و سود مطابق شرایط واقعی ، برآوردشده است؟
 • آیا درآمدها هزینه های تولید محصول را پوشش می دهد ؟
 • ارزیابی سودآوری محصول بر اساس چه مواردی صورت می گیرد؟
 • بازگشت سرمایه زود ویا دیر هنگام است ؟
 • ریسک های سرمایه گذاری و هزینه های مورد نیاز پوشش دهی بررسی شده است؟
 • هزینه‌های راه‌اندازی و عملیات برای به‌دست آوردن منابع برآورد شده است؟
 • منابع تامین مالی بررسی شده اند؟

رقابت پذیری محصول چگونه بررسی می شود؟؟

 • آیا محصول قابلیت رقابت پذیری دارد؟
 • مزایای رقابتی پایدار محصول کدامند؟
 • رقابت محصول در کدام بخش هاست؟قیمت، کیفیت، ویژگی های نوآورانه، خدمات یا زمان ورود به بازار؟
 • رقبا تا چه حد بازار را در دست دارند؟
 • موانع اصلی ورود به صنعت کدامند؟
 • آیا سیاست های و طرح های حمایتی دولت شامل این بخش می شود؟
 • پلن کسب سهم بازار محصول چگونه است؟
 • پلن توسعه محصول و بازار چگونه است؟