پروژه های پژوهشی کاربردی ایسان برای شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

  • پروژه های شرکت شهرک های صنعتی
پروژه های شرکت شهرک های صنعتی

پروژه های پژوهشی کاربردی ایسان برای شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

عناوین پروژه ها:
  • پروژه ارزیابی و اثربخشی ساختمان فناوری و خدمات کسب و کار شهرک صنعتی استان سمنان
  • پروژه رصد واحدهای صنعتی زیر ظرفیت شهرک های صنعتی استان سمنان
  • پروژه نیازسنجی واحدهای صنعتی جهت دریافت خدمات کلینیک صنعت
  • پروژه فروش آنلاین واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی استان سمنان
  • پروژه رصد واحدهای صنعتی راکد شهرک‌های صنعتی استان سمنان

جزییات پروژه

  • کاربر :
  • خدمات :
  • پروژه :